نگاهی نزدیک به تکنولوژی ماشین خودران اپل

 امروز طی ویدئویی که منتشر گردید، تکنولوژی ماشین خودران اپل به معرض نمایش قرار گرفت. همانطور که در ویدئوی انتهای مطلب مشاهده

ادامه