هاوکینگ: هوش مصنوعی بهترین و بدترین اتفاق در تاریخ حیات بشر

به گزارش همشهری آنلاین،استفان هاوکینگ فیزیکدان مشهور بریتانیایی در سخنرانی جدیدی که به تازگی در دانشگاه کمبریج داشته است، ادعا

ادامه